System Maintenance

To serve you better, V9Bet is currently performing a system maintenance. We apologise for any inconvenience caused.

This maintenance is scheduled: 12:00 - 16:00 (GMT +8)

You may contact our customer service officer at:

0939 084 328 or +84 939 084 328

cs@v9betvn.com


系统维护

为了更好地为您服务,V9BET目前正在执行系统维护。对所造成的不方便,我们深表歉意。

维护时间: 12:00 - 16:00 (GMT +8)

您可以联络我们的客户服务人员:

0939 084 328 or +84 939 084 328

cs@v9betvn.com


系統維護

為了更好地為您服務,V9BET我們目前正在執行系統維護。對所造成的不方便,我們深表歉意。

維護時間: 12:00 - 16:00 (GMT +8)

您可以聯繫我們的客戶服務人員:

0939 084 328 or +84 939 084 328

cs@v9betvn.com


Bảo trì hệ thống

Để phục vụ bạn tốt hơn, V9Bet hiện đang thực hiện bảo trì hệ thống. Chúng tôi thành thật xin lỗi về sự bất tiện này .

Dự kiến hệ thống sẽ được bảo trì từ: 12:00 - 16:00 (GMT +8)

Bạn có thể liên hệ với nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi tại:

0939 084 328 or +84 939 084 328

cs@v9betvn.com


Sistem dalam perbaikan

Untuk melayani Anda lebih baik, V9Bet saat ini sedang melakukan pemeliharaan sistem. Kami mohon maaf atas gangguan yang terjadi.

Pemeliharaan ini dijadwalkan: 12:00 - 16:00 (GMT +8)

Anda dapat menghubungi customer support kami di:

0939 084 328 or +84 939 084 328

cs@v9betvn.com


ប្រព័ន្ធដំនើរការកំពុងស្ថិតក្នុងការដំហែទាំ

ដើម្បីបំរើលោកអ្នកកាន់តែល្អជាងនេះ, V9Betយើងខ្ញុំកំពុងតែដំនើរាការដំហែទាំប្រព័ន្ធ.យើងសូមអភ័យទោសចំពោះការរអាក់រអួលណាមួយដែលបណ្តាលមកពីបញ្ហានេះ.

ការដំហែទាំចាប់ពី: 12:00 - 16:00 (GMT +8)

លោកអ្នកអាចទាក់ទងមកកាន់ភ្នាក់ងារបំរើអតិថិជនយើងខ្ញុំតាមរយៈ

012 259 699 or +855 12 259 699
012 230 699 or +855 12 230 699

cs@v9betkh.com


การบำรุงรักษาระบบ

เพื่อการบริการที่ดีที่สุดสำหรับท่าน, V9Bet กำลังอยู่ในระหว่างการบำรุงรักษาระบบ เราขออภัยสำหรับความไม่สะดวกใดๆที่เกิดขึ้น

ระยะเวลาการบำรุงรักษาระบบถึง: 12:00 - 16:00 (GMT +8)

คุณสามารถติดต่อแผนกเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าได้ที่ :

080 805 8080 or +66 80 805 8080
085 088 5558 or +66 85 088 5558
088 858 8580 or + 66 88 858 8580

cs@v9betth.com
维护时间 : 12:00 - 16:00 (GMT +8)